RDF alfa, s.r.o.
ako samostatný finančný agent – poistenie
RDF gama, s.r.o.
ako exkluzívny partner – komoditné investície
RDF omega, s.r.o.
ako samostatný finančný agent – investovanie cez cenné papiere

 

Poistite si výsledky Vašej práce

Poistenie privátnych rizík

Riešili sme aj tieto privátne situácie:

  • Susedov byt vyhorel a poškodil stabilitu stropnej konštrukcie, čo znemožňuje používať byt vlastníkovi vyššie (osobný majetok a zodpovednosť)
  • Ostal som na dlhodobej PN a mám hypotéku (poistenie záväzkov)

… viac o poistení  privátnych rizík

 

Poistenie priemyselných rizík

Poistili sme priemyselné riziká aj v týchto konkrétnych situáciách: 

  • Úder blesku do nosnej konštrukcie poškodil serverovňu (živelná udalosť na veci)
  • Vlamači odviezli 300 kg trezor pred príjazdom mestskej polície (krádež vlámaním či lúpežným prepadnutím)
  • Neodborným zásahom údržbár poškodil CMC stroj (lom stroja a elektroniky)
  • Pohľadávky splatné viac ako 45-60 dní – po karenčnej dobe (pohľadávky)
  • Poškodil sa okolitý majetok a zdravie tretích osôb počas stavebno-montážnych prác (Stavba a montáž)

… viac o poistení priemyselných rizík

Prečo sa spojiť s našou značkou R D F alfa, s.r.o.?